Podrška poslovanju

Podrška poslovanju - paketi

W1

Ažuriranje web stranica

Cijena ovisi o broju radnih sati

Uz postojeći web hosting paket

270,00 kn / 3 sata

450,00 kn / 6 sati

540,00 kn / 9 sati

Cijena ovisi o broju radnih sati

Ako nemate web hosting paket

320,00 kn / 3 sata

540,00 kn / 6 sati

810,00 kn / 9 sati

S1

Podrška poslovanju - na daljinu

Cijena ovisi o broju radnih sati

Uz postojeći web hosting paket

300,00 kn / 3 sata

470,00 kn / 6 sati

600,00 kn / 9 sati

Cijena ovisi o broju radnih sati

Ako nemate web hosting paket

430,00 kn / 3 sata

990,00 kn / 6 sati

1570,00 kn / 9 sati

S2

Podrška poslovanju - na lokaciji

Cijena ovisi o broju radnih sati

Uz postojeći web hosting paket

350,00 kn / 3 sata

520,00 kn / 6 sati

650,00 kn / 9 sati

Cijena ovisi o broju radnih sati

Ako nemate web hosting paket

530,00 kn / 3 sata

1170,00 kn / 6 sati

1930,00 kn / 9 sati

H1

Servis hardvera - na lokaciji

Cijena ovisi o broju radnih sati

Uz postojeći web hosting paket

400,00 kn / 3 sata

570,00 kn / 6 sati

700,00 kn / 9 sati

Cijena ovisi o broju radnih sati

Ako nemate web hosting paket

600,00 kn / 3 sata

1350,00 kn / 6 sati

2130,00 kn / 9 sati