Mobilni Internet – spajanje bez aplikacija

Mobilni Internet – spajanje bez aplikacija

July 28, 2016, 4:20 p.m. marioc Mobilni internet

 

Ovo su kratke upute za spajanje na mobilni Internet bez korištenja aplikacija telekom operatera tj. pomoću integrirane Dial-UP veze unutar Windowsa.

Pokrenuti Device Manager i pronaći instalirani (ako ga ne vidite možda ga treba uključiti ) USB mobilni data uređaj. Obični se nalazi pod Modems. Zatim treba otvoriti postavke tog uređaja i pod tab Advance u polje extra settings treba upisati APN. Ovisno na kojem ste teleoperateru ili koristite Carnet mobilni data ovo su naredbe koje treba ubaciti:

 • VIP Carnet:
  at+cgdcont=1,“ip“,“carnet.vip.hr“ 
 • VIP:
  at+cgdcont=1,“ip“,“carnet.vip.hr“
 • Tele2 Carnet:
  at+cgdcont=1,“ip“,“carnet.tele2.hr“
 • Tele2:
  at+cgdcont=1,“ip“,“mobileinternet.tele2.hr“
 • Hrvatski Telekom:
  at+cgdcont=1,“ip“,“Internet.ht.hr“

Kada smo podesili APN treba napraviti novi Dial-Up konekciju i to na način da otvorit Control Panel i napravimo slijedeće:

 • Network and Sharing Center
 • Set up a new connection or network
 • Connect to the Internet – Next
 • Create a new Connection - Next
 • Dial-UP - Next
 • Dial-up phone number: *99#
 • Username i password – treba popuniti samo ako će se koristiti veza preko Carneta

Ovaj dio za autentifikacija isto treba samo ako se spajate preko Carneta.
Treba pronaći tu konekciju(Control Panel – Network and Internet – Network Connection) te uđemo u njene postavke. U njima nađemo Security tab u kojem treba ostaviti da se autentifikacija radi samo preko (PAP) protokola.