Instalacija zadnje verzije Jave

Danas većina e-usluga kao što su internet bankarstvo, E-porezna i E-regos rade na Java platformi te zahtijevaju od vas klijenata da imate instaliranu Javu. I kad je imate instalirano onda svako mali iskače upozorenje da …