Instalacija zadnje verzije Jave

Instalacija zadnje verzije Jave

Aug. 2, 2016, 2:06 p.m. marioc Internet bankarstvo

 

Danas većina e-usluga kao što su internet bankarstvo, E-porezna i E-regos rade na Java platformi te zahtijevaju od vas klijenata da imate instaliranu Javu. I kad je imate instalirano onda svako mali iskače upozorenje da morate imati zadnju verziju Jave za korištenje svih tih E-usluga. Najvažniji razlog tome je onaj sigurnosni i naša preporuka je da svakako imate instaliranu zadnju verziju Jave.

U dosadašnjem iskustvu smo primijetili za sve te E-usluge morate imati instalirane i njihove programe. Ti programi mogu biti x86(32-bit) i x64(64-bit) bez obzira koji vi operativni sustav imate instaliran. Zbog toga preporučamo da ako imate instaliran x64(64-bit) operativni sustav da instalirate obje verzije jave kako bi bili sigurni da će biti kompatibilni sa svim tim E-uslugama.

Na ovom linku može vidjeti kako provjeriti koju verziju operativnog sustava imate.

Postoji puno načina kako se može instalirati zadnja verzija Jave mi smo u ovim uputama objasnili detaljniji način a to je onaj da prvo sve stare verzije deinstalirate, skinete nove verzije i njih instalirate. Dobra stvar ovog način je to da vam prilikom instalacije neće ponuditi da instalirate one dodatne (reklamne) programe koje Java pokušava ugurati za vrijeme instalacije.

Upute može skinuti ovdje.