K2net - Podrška poslovanju

Usluge - Podrška poslovanju

Podrška poslovanju

Podršku poslovanju dijelimo na softverski i hardverski dio.

Ako imate problema sa softverom na vašem računalu možemo se povezati programom za daljinsko upravljanje i dijagnosticirati uzrok problema. Koristimo TeamViewer softver za daljinsko spajanje.

Na vaše računalo se možemo povezati i van vašeg radnog vremena kako vas ne bi ometali u vašem radu. Time se najčešće rješavaju problemi kao što su: čišćenje računala od malicioznih programa, podešavanje E-mail klijenata, instalacije i podešavanja novih programa, itd.

Ako se problem ne može riješiti putem daljinskog spajanja onda dolazimo na lokaciju kako bi smo otklonili probleme u softveru ili hardveru.

Radimo dijagnostiku i rješavanje hardverskih problema na opremi kao što su: računala, pisači, skeneri, pasivna i aktivna mrežna oprema, oprema za pristup Internetu, oprema fiksne telefonije, neprekidna napajana,... Ako se ustanovi da se prijavljeni kvar ne može otkloniti na lokaciji, oprema se nosi u ovlašteni servis.

Kome je namijenjen:
S1 opcija je namijenjena klijentima koji žele da im se brzo i učinkovito otkloni softverski kvar na računalu.
Ne znam što ne radi:
Nije problem, spojit ćemo sa na vaše računalo i besplatno odraditi dijagnostiku te u dogovoru s vama odlučiti što i kako dalje.
Što sve sadrži:
Paket uključuje spajanje na vaše računalo pomoću programa za daljinski pristup i rješavanje softverskih problema koje ste prijavili, a mogu se ovim putem riješiti.
Kvar nije otklonjen:
Ako se problem ne može riješiti na ovaj način dolazimo na lokaciju i naplaćujemo samo razliku između S1 opcije i S2 opcije. Ukoliko vrijeme popravka prelazi ugovoreni vremenski okvir, mi ćemo vas kontaktirati i dogovoriti nove uvjete na obostrano zadovoljstvo.
Kako da ga naručim:
Možete ga naručiti ovdje.
Cijena:
Cijena ovisi o tome da li imate kod nas hosting paket i koliko sati (3/6/9) želite imati uključeno u podršku kroz godinu. Usporedbe svih cijena opcija možete pogledati ovdje.
Kome je namijenjen:
S2 opcija je namijenjena klijentima koji žele da im se brzo i učinkovito otkloni kvar uzrokovan raznim aplikacijama na računalu a ne postoji mogućnos daljinskog spajanja.
Ne znam što ne radi:
Nije problem, doći ćemo na lokaciju i odraditi dijagnostiku te u dogovoru s vama odlučiti što i kako dalje.
Što sve sadrži:
Paket uključuje dolazak na lokaciju te rješavnje eventualnih programskih problema koje ste prijavili.
Kvar nije otklonjen:
Ako se ustanovi da prijavljeni problem ne spada u S2 opciju nego u H1 opciju naplaćujemo samo razliku između njih. Ukoliko vrijeme popravka prelazi ugovoreni vremenski okvir, mi ćemo vas kontaktirati i dogovoriti nove uvjete na obostrano zadovoljstvo.
Kako da ga naručim:
Možete ga naručiti ovdje.
Cijena:
Cijena ovisi o tome da li imate kod nas hosting paket i koliko sati (3/6/9) želite imati uključeno kroz godinu. Usporedbe svih cijena opcija možete pogledati ovdje.

Servis hardvera

H1 - Dolazak na lokaciju

Kome je namijenjen:
H1 opcija je namijenjena klijentima koji žele da im se brzo i učinkovito otkloni hardverski kvar na lokaciji klijenta.
Ne znam što ne radi:
Nije problem, doći ćemo na lokaciju i odraditi dijagnostiku te u dogovoru s vama odlučiti što i kako dalje.
Što sve sadrži:
Ovaj paket uključuje dolazak na lokaciju, dijagnostiku i rješavanje hardverskih problema na opremi: računala, pisači, skeneri, pasivna i aktivna mrežna oprema, oprema za pristup Internetu, oprema fiksne telefonije, neprekidna napajanja,...
Kvar nije otklonjen:
Ako se ustanovi da se prijavljeni kvar ne može otkloniti na lokaciji oprema se nosi u ovlašteni servis. Ukoliko vrijeme popravka prelazi ugovoreni vremenski okvir, mi ćemo vas kontaktirati i dogovoriti nove uvjete na obostrano zadovoljstvo.
Kako da ga naručim:
Možete ga naručiti ovdje.
Cijena:
Cijena ovisi o tome da li imate kod nas hosting paket i koliko sati (3/6/9) želite imati uključeno u podršku kroz godinu. Usporedbe svih cijena opcija možete pogledati ovdje.

Serveri i napredna mrežna oprema

H2 - Dolazak na lokaciju

Kome je namijenjen:
H2 opcija je namijenjena klijentima koji žele da im se brzo i učinkovito otkloni hardverski kvar na zahtjevnijoj serverskoj i mrežnoj opremi na lokaciji klijenta.
Ne znam što ne radi:
Nije problem, doći ćemo na lokaciju i odraditi dijagnostiku te u dogovoru s vama odlučiti što i kako dalje.
Što sve sadrži:
Ovaj paket uključuje dolazak na lokaciju, dijagnostiku i rješavanje hardverskih problema na opremi: serverska oprema, naprednija pasivna i aktivna mrežna oprema. Vatrozidi (engl. firewall), usmjernik (engl. router), preklopnik (engl. switch), bežična mreža (engl. wireless) te ostala oprema.
Kvar nije otklonjen:
Ako se ustanovi da se prijavljeni kvar ne može otkloniti na lokaciji oprema se nosi u ovlašteni servis.
Kako da ga naručim:
Možete ga naručiti ovdje.
Cijena:
Cijena ovisi o tome da li imate kod nas hosting paket i koliko sati (3/6/9) želite imati uključeno u podršku kroz godinu. Usporedbe svih cijena opcija možete pogledati ovdje.